U wilt thuiszorg aanvragen en ontvangen?

 

Indicatie:

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Wie doet het huishouden? Wie helpt u bij het douchen en aankleden? Wilt u professionele zorg dan moet eerst worden beoordeeld of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling. Wilt u een indicatie aanvragen, dan moet u bij het CIZ zijn, Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor thuiszorg. Met het indicatiebesluit van het CIZ heeft u recht op AWBZ zorg in de vorm van PGB of zorg in natura.
 

U wilt thuiszorg aanvragen en ontvangen? Thuiszorg Ons Thuis helpt u graag bij uw aanvraag.


Hulp bij het huishouden gaat via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het CIZ voert de Wmo niet uit, dat doet de gemeente. Elke gemeente stelt hiervoor zelf de voorwaarden vast.
 

Wie heeft recht op AWBZ-zorg?   Wie betaalt uw AWBZ-zorg?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor AWBZ-zorg en betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Vaak betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Belastingdienst. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 - 1925.

Zorg In Natura (ZIN)

Bij Zorg In Natura (ZIN), de regeling die nu het meeste voorkomt, wordt de aan u geleverde zorg door uw Zorgkantoor rechtstreeks aan uw zorgverlener betaald. Daar merkt u verder niets van, hooguit moet u een bedrag bijbetalen, de zogenaamde Eigen Bijdrage.
Zorg in natura past bij u;
•    als u het moeilijk vindt om met geld om te gaan;
•    als u het moeilijk vindt een 'werkgever' te zijn voor uw hulpverleners;
•    als u het prettig vindt dat u geen administratie hoeft bij te houden.  


Het tegenovergestelde van zorg in natura is het zogenaamde:

Persoons Gebonden Budget


Een Persoon Gebonden Budget is in feite niets anders dan een zakje met geld. Dat geld ontvangt u van uw Zorgkantoor. Daarmee gaat u uw eigen zorgpakket samenstellen en beslissen wie die zorg gaat verlenen. U krijgt van de zorgverlener de rekening, die u vervolgens zelf uit uw PGB betaalt. U wordt zo als 't ware ‘baas in eigen zorg', inclusief de administratieve afhandeling. Soms moet u een klein bedrag bijbetalen, dat heet de zogenaamde eigen bijdrage.

Particuliere zorginkoop

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een zorgindicatie; kunt u ervoor kiezen zelf de zorg in te kopen. Uw krijgt dan géén vergoeding van het zorgkantoor. U maakt afspraken met Thuiszorg Ons Thuis over de tarieven van verzorging, verpleging en begeleiding. In de meeste gevallen zijn de gemaakte kosten aftrekbaar van de belastingen.