Verzorging en verpleging

 

Verzorging:

Verzorgenden en verpleegkundigen van Thuiszorg Ons Thuis helpen u thuis bij uw persoonlijke verzorging op het moment dat u dat niet meer zelf kunt. Zij zullen uw wensen en gewoonten ronddom lichamelijke zorg respecteren.


Verpleging:

Wanneer u langdurig ziek bent of tijdelijk verpleegkundige verzorging nodig heeft, komt de verpleegkundige bij u thuis. Zo vaak als nodig is.


Specialistische thuisverpleging:

Door verbeterde medische technieken is thuis veel mogelijk. Specialistische verpleegkundigen verrichten medische handelingen bij u thuis die vroeger alleen in het ziekenhuis konden plaatsvinden. Bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus of sondevoeding. Met deze hulp kunt u na een ziekenhuisopname eerder naar huis. Specialistische thuisverpleging kan een ziekenhuisopname zelfs voorkomen. Ook deze specialistische zorg is 24 uur per dag beschikbaar.